Kennenlernen w czasie przeszlym

Kennenlernen w czasie przeszlym
Rated 4.59/5 based on 960 customer reviews

Forma czasownika uywana waciwie tylko i wycznie do wyraania czasu przeszego.Czasowniki sabe tworz Imperfekt przez dodanie do tematu bezokolicznika przyrostka ... oraz kocwki odmiany czasu teraniejszego, oprcz trzeciej osoby liczby pojedynczej, ktra jest identyczna jak w pierwszej osobie.Ważne Pamiętaj o zastosowaniu przedrostka na końcu zdania, gdyż nadaje on wypowiedzi konkretne znaczenie.

Jest to szczeglnie wana zasada w przypadku mowy zależnanej - die indirekte Rede.: Przy zamianie strony czynnej na biern dopenienie w bierniku staje si podmiotem w stronie biernej.

Podmioty (ze strony czynnej) oznaczajce osoby, instytucje oraz tzw.

Uwaga: W sytuacji pojawienia si wtpliwo naley przyjć, e jeeli brak jest przedrostka typowego dla czasownikw nierozdzielnych to ma si doczynienia z czasownikiem rozdzielnym. Z tych powodw czasem mona jeszcze spotka tak form pisowni.

Obecnie jednak, ju w zgodzie z zasadami nowej reformy naley pisa te czasowniki oddzielnie.

Odmiana czasowników nieregularnych – schemat końcówek dodawanych do drugiej formy czasownika (trzeba znać na pamięć!

) Formę Partizip Perfekt czasowników nieregularnych trzeba znać na pamięć – nauczyć się z tabeli. Ich Partizip Perfekt kończy się przeważnie na „-en”.W imiesowie czasu przeszego(Partizip Perfekt) nie wystpuje przedrostek: ge....Przedrostki wchodzce w skad czasownikw rozdzielnych: ab-, an-, auf-, aus-, ein-, fort-, her-, hin-, nach-, statt-, teil-, vor-, weg-, zu-, zruck-, zusammen-. ], w ktrych czasownik rozdzielny wystpuje w czasie teraniejszym lub przeszym Imperfekt oraz w trybie rozkazujcym, przedrostek oddziela si od czasownika i przesuwa si na koniec zdania: Zoenia takie do ostatniej reformy pisowni mona byo traktowa podobnie jak czasowniki zoone z przedrostka oraz czasownika, poniewa zachowyway si w sposb identyczny zakadajc, e pierwszy czasownik porwnuj si tu do funkcji przedrostka.Natomiast w formie osobowej w czasie teraźniejszym Präsens i przeszłym Präteritum przedrostek piszemy oddzielnie, na końcu zdania (zdania pojedyncze). W czasach Perfekt i Plusquamperfekt przedrostek występuje razem z imiesłowem czasu przeszłego: Er ist in der letzten Minute in den Bus nach Wien eingestiegen.Stąd też nazwa czasowniki rozdzielnie złożone: Maria geht in fünf Minuten aus. W przypadku czasowników dwuczęściowych, złożonych z dwóch czasowników, drugi czasownik – czasownik główny – odmieniamy w zdaniu przez osobę, natomiast pierwszy czasownik umieszczamy na końcu zdania w formie bezokolicznika:kennen lernen (poznać )Jan und ich lernten uns im Urlaub kennen.spazieren gehen (spacerować )Meine Mutter geht gern spazieren.Przedrostki czsto posiadajc swoje wasne znaczenie, zmieniaj znaczenie samych czasownikw. Rozdzielno w ogromnej wikszo wynika z rodzaju wystpujcego przedrostka.